Utlysning: Mastergradsstipend i sjøfartshistorie

Bergens Sjøfartsmuseum ved Museum Vest og Norsk Sjøfartshistorisk Forskningsfond (NSF) arbeider for å fremme og styrke den sjøfartshistoriske forskningen i Norge. I den forbindelse utlyser vi ett årlig stipend på opptil kr. 50 000 til mastergradsstudenter i historie som velger emner innenfor norsk eller internasjonal sjøfartshistorie.

Stipendet kan søkes av mastergradsstudenter som studerer i Norge og som har gjennomført kursdelen av mastergradsstudiet. Tildelingen vil skje på bakgrunn av resultatene fra kursdelen, vurdering av prosjektskisse for masteroppgaven og uttalelse fra veileder. Oppgaven kan skrives på norsk med engelsk «summary» eller på engelsk med norsk sammendrag.

Det er en forutsetning for stipendet at studenten etter nærmere retningslinjer bearbeider masteroppgaven for publisering i Sjøfartshistorisk årbok og at Bergens Sjøfartsmuseum forbeholder seg, etter en kvalitetsmessig vurdering, førsteretten til å publisere mastergradsoppgaven vederlagsfritt i samme årbok.

Stipendsøknaden vil bli vurdert av en komite bestående av 2 historikere fra avdelingen Bergens Sjøfartsmuseum og 1 historiker fra en annen avdeling i Museum Vest. Komiteen vil også vurdere om emnevalget faller innenfor «sjøfartshistorie».

Søknadskriterier og hva som skal legges ved søknaden:

  • Vitnemål med karakterer og bekreftelse på gjennomført kursdel av mastergradsstudiet i historie.
  • Prosjektskisse for masteroppgaven i historie (maks 350 ord) rettet mot norsk eller internasjonal sjøfartshistorie.
  • Uttalelse fra veileder.
  • Masteroppgaven gjennomføres i Norge.

Ang. utbetaling av stipendet:

  • 25 000 blir utbetalt i løpet av november-desember søknadsåret.
  • 25 000 blir utbetalt etter at masteroppgaven er bestått med minimum karakter B og oppgaven er blitt bearbeidet for publisering i Sjøfartshistorisk årbok.

Søknadsfrist: 1. oktober 2020 til postsjofart@museumvest.no

Bergen, 28. mai 2020

Per Kristian Sebak

Styremedlem, NSF, og avdelingsdirektør for Bergens Sjøfartsmuseum i Museum Vest

Stiftelsen Norsk Sjøfartshistorisk Forskningsfond (NSF) ble opprettet 16 .januar 1971 med donasjon fra Hilmar Reksten pålydende NOK 3 000 000. I 2013 ble det mottatt en gave fra Stiftelsen Roald og Gulborg Morckens Fond (RGM) i forbindelse med oppløsning og avvikling av denne stiftelsen. NSF støtter primært aktiviteter ved Bergens Sjøfartsmuseum.