Videoopptak: Pandemiske grenseoppganger

4. juni kl. 14-15 ble et digitalt plenumspanel avholdt i regi av Norske historiedager 2020. Temaet var «Pandemiske grenseoppganger».

Panelets dyktige deltakere var:

Anne Helene Kveim Lie, førsteamanuensis i medisinsk historie ved HelSam/UiO.

Ole Georg Moseng, professor i historie ved ØHS/USN.

May-Brith Ohman Nielsen, professor i historie ved RFH/UiA.

Svenn-Erik Mamelund, forsker I ved OsloMet og leder for Norsk demografisk forening.

Ordstyrer var Christine Smith-Simonsen, førsteamanuensis i historie ved AHR/UiT.

 

Opptak av panelet finner du her: Pandemiske grenseoppganger