Tidligere redaktører

Norsk Historikerforening ga ut et medlemsskriv 1982–1984. Fra 1985 fikk dette navnet HIFO-nytt, med egen redaktør. Medlemsbladet ble videreført med konstitueringen av dagens HIFO i 1990. I 2010 skiftet bladet navn til Historikeren.

1985 Lars Thue (f. 1946).

1986 Hilde Sandvik (f. 1959).

1987–1988 Finn Borgen Førsund (f. 1946).

1989–1993 Aud Mikkelsen Tretvik (f. 1954).

1993–1995 Bjørg Evjen (f. 1952).

1995–1999 Gunnar Thorvaldsen (f. 1948).

1999–2005 Knut Grove (f. 1964).

2005–2009 Inger Marie Okkenhaug (f. 1963).

2009–2012 Runar Jordåen (f. 1978).

2012–2014 Lena Ingilæ Landsem (f. 1977)

2014–2016 Henrik O. Matiesen (f. 1990)

2016-2020 Amund Pedersen(f. 1981)

2020–2022 Even N. Bergseng (f. 1992)

2022– Maria Antonie Sæther (f. 1990)