Redaksjon

Redaktør:

Amund Pedersen, e-post: historikeren@hifo.no.

Redaksjon:

Nora Rodin

Henrik Olav Mathiesen

Vibeke Kieding Banik

Håvard Brede Aven