HIFOs Fritt Ord-stipend

Leverte du mastergradsoppgave i historie i 2017? Da kan du søke om vårt stipend på 25.000 kr.

HIFOs Fritt Ord-stipend er et publiseringsstipend til nyeksaminerte mastergradskandidater i historie. Midlene skal brukes til å bearbeide mastergradsoppgavene til tidsskriftartikler eller eventuelt gi dem ut i bokform.

Retningslinjer for å søke på stipendet For å kunne søke HIFOs Fritt Ord-stipend må man ha levert mastergradsoppgave i historie i 2017 og være medlem av foreningen. De som leverte oppgaver i 2017 kan altså søke på 2018-stipendet.

Søknaden bør inneholde:
– En kort oppsummering av oppgaven, eventuelt oppgavens hovedfunn.
– Begrunnelse for å søke på stipendet.
– Plan for publisering.
– Vitnemål fra masterstudiet.
– Anbefalinger eller uttalelser. Kandidater rådes spesielt til å legge ved uttalelse fra veileder.

Mastergradsoppgaven må sendes elektronisk som vedlegg til søknaden.

Søknadsfrist er 10. februar 2018

Søknad sendes til post@hifo.no.

Mer info om stipendet finner du her.