Norske historiedagar 2024: påmeldinga opna

Norske historiedagar er den største nasjonale møteplassen for historikarar i Noreg. Her treffast historikarar på tvers av fagfelt og interesser, frå arkiv, bibliotek, skulen og universiteta til årlege diskusjonar om dagsaktuelle tema knytt til historisk utvikling. 

Omgrepet «dikotomisering» er tema for årets historiedagane. Dikotomiar er viktige omgrep som forenklar erkjenningsverda vår, og dei seinare åra har dikotomiar kanskje blir enda viktigare enn før, også for historikarane si behandling av komplekse tema. 

No er påmeldinga til Norske historiedagar 27.-30. juni i Bodø opna! Meir informasjon og påmeldingsskjema finn du på arrangementsida her: https://www.nord.no/arrangementer/konferanseseminar/norske-historiedagar-2024