Dagskonferanse: Var Norge fattig rundt 1900? Historien til en misforståelse

Det er en vanlig misoppfatning blant journalister, politikere og i opinionen at Norge var et fattig, tilbakeliggende, umoderne, uutviklet og lite demokratisk land rundt forrige århundreskifte, sammenlignet med andre europeiske land («Bare Albania var fattigere»). Det motsatte var tilfelle, selv om graden av rikdom og utvikling varierte fra sektor til sektor.
Konferansen er åpen, men krever påmelding innen 1. november 2019.