Cal for Papers: Values in History, Social Sciences and Human Geography Education – Challenges for schools and teacher education

Contributions may be contemporary or historically oriented or geographically situated. Contributions might for instance focus on individualism vs collectivism, societal or group values on gender or sexuality or values related to distinctions or relations between social groups and categories. Abstracts on conference contributions must be submitted by November 25th 2023.

Agderseminaret 2022

Agderseminaret 2022 arrangeres 24. og 25. november på ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter. Seminaret har fått temaet «Vi» og «de andre» – Fiendebilder og utenforskap på Agder, ca. 1850 til i dag. Agderseminaret arrangeres av Forskernettverk Agder, som ble etablert i 2006 som et tiltak for å fremme forskning om og formidling av Agders historie. Nettverket… Fortsett å lese Agderseminaret 2022

Call for papers: Nationalism, War and Defeat

Interdisciplinary Conference on Nationalism in Copenhagen, 25-26 May 2023. Call for papers With the fall of the Berlin Wall the territorial threat against Western Europe diminished. As the impact of war on society became less pronounced compared to earlier periods in history, so did the focus on the interlinkage between war and nationalism. However, the… Fortsett å lese Call for papers: Nationalism, War and Defeat

Oslohistorieseminaret 2021: DET OKKUPERTE OSLO

I 2020 var det 80 år siden Norge ble okkupert under andre verdenskrig. Hvordan levde oslobeboere livene sine og hvilke spor fra Oslo i krigstid finnes i dag? Lørdag 6. november inviterer Oslo Byarkiv, Byantikvaren i Oslo og Bymuseet til åpent historieseminar med temaet Oslo i krigstid. Stedet er Oslo Handelsgymnasium som sto ferdig i… Fortsett å lese Oslohistorieseminaret 2021: DET OKKUPERTE OSLO

Sesjonslokking – Historiedagene

Norske historiedager 2019 arrangeres i Tønsberg fra 14. til 16. juni. Det overordnede temaet for konferansen i 2019 er: Fortid – samtid – framtid, aktualisert ved Den norske historiske forenings 150-årsjubileum. Vi inviterer til å reflektere over hva norsk historisk forskning har vært, og hva det kan og bør være nå – i møte med… Fortsett å lese Sesjonslokking – Historiedagene