Call for Papers: Det 31. Nordiske historikarmøtet

Den 13.-15. august 2025 vert det 31. Nordiske historikarmøtet arrangert ved Islands Universitet i Reykjavik. Det Nordiske historikarmøtet er ein viktig møteplass for historikarar og alle som jobbar med historie. Møtet er ein unik moglegheit til å utforska nye utviklingar innan historiefaget og dessutan utvikle moglegheiter for både forsking og formidling innan nordisk historie.

Tema for konferansen er grenser og legg vekt på å undersøkje dynamiske prosessar, både gjennom historia og innafor historiefagets utvikling. Grenser er alltid i bevegelse både mentalt og geopolitisk og vert ofte utfordra av nye utviklingar, til dømes innan teknologi og ideologiske strøymingar. 

Innsendingsfrist for sesjonsforslag er satt til 25. mai 2024. Meir informasjon og retningslinjer under fana Abstracts i lenkja her: https://nhm2025.is