Senterpartiet foreslår å stoppe omorganiseringen av Arkivverket

Senterpartiet har levert et forslag til Stortinget om å endre omstillingen i Arkivverket og styrke de åtte regionale statsarkivene.

HIFO har sendt et innlegg til Kulturkomiteen hvor vi uttrykker vår bekymring for hva resultatene av den pågående prosessen i Arkivverket vil føre til.

I korthet vil HIFO uttrykke en spesiell bekymring for svekkelsen av statsarkivene og deres kompetanse, og signalene om digitalisering for destruksjon og et påstått redusert behov for magasiner:

  • HIFO mener at de enkelte statsarkivene må sikres en forutsigbar rekruttering for å videreføre nødvendig kompetanse. Hvis dette ikke sikres vil kunnskap om selve innholdet i arkivene forsvinne, og vi kan risikere at ingen (eller svært få) har kompetanse til forstå og tolke arkivmaterialet som finnes på de enkelte arkiver. Det er nødvendig med kompetanse på eldre historie, eldre skrift (gotisk) og kjennskap til arkivene som er lokalisert på det enkelte statsarkiv. Hvis dette ikke sikres vil det være svært vanskelig erstattes på et senere tidspunkt.
  • HIFO mener at en reduksjon av magasin på de enkelte statsarkiv eller flytting av eldre arkivmateriale ikke må gjennomføres. Dette vil ikke være løsningen for Arkivverkets utfordringer. Selv om digitalisering av eldre arkiv har store fordeler bør Arkivverket bruke ressurser på å løse de prekære utfordringene rettet mot elektronisk langtidslagring og forvaltningens arkiver fra de siste tiår.

Les hele innspillet her:

Ad Dok8-139S_HIFO

Følg behandlingen av representantforslaget her:

Representantforslag om Arkivverket