Undervisningsspillet Privilegert – nå fritt tilgjenglig og nedlastbart

Prosjektgruppen Historisk infrastruktur presenterer herved stolt undervisningsspillet Privilegert!

Spillet er satt til en norsk havn på 1700-tallet og handler om den økonomiske utviklingeni Norge fra sent 1600-tall til tidlig på 1800-tallet. Deltagerne spiller bønder, kjøpmenn, redere og funksjonærer som på ulike måter var engasjert i eksportnæringene trelast og fiske. Spillet har tre deler: Østlandet, Sørlandet og Vestlandet og Nord-Norge.

Spillet er laget for å møte læreplanmål for studiespesialisering i historie på videregåendetrinn, men kan godt gjøres tverrfaglig med f.eks. matematikk. Privilegert kan også spilles ut av ren historieinteresse og forlystelse. Spillets deler er tilgjengelig på CC-BY-SA lisens.

Spillet kan lastes ned fritt her: http://www.privilegert-spill.no/