Undervisningsspillet Privilegert – nå fritt tilgjenglig og nedlastbart

Prosjektgruppen Historisk infrastruktur presenterer herved stolt undervisningsspillet Privilegert! Spillet er satt til en norsk havn på 1700-tallet og handler om den økonomiske utviklingeni Norge fra sent 1600-tall til tidlig på 1800-tallet. Deltagerne spiller bønder, kjøpmenn, redere og funksjonærer som på ulike måter var engasjert i eksportnæringene trelast og fiske. Spillet har tre deler: Østlandet, Sørlandet… Fortsett å lese Undervisningsspillet Privilegert – nå fritt tilgjenglig og nedlastbart