Årsmøte 2023

HIFOs årsmøte 2023 vert halde laurdag 09. september under Norske historiedagar i Sogndal. Årsmøtet vil føregå som ei hybridløysing, der det vil vere mogleg å følgje både fysisk for deltakarar på Norske historiedagar, men også digitalt for dei medlemane som ikkje skal til Sogndal i år. Dersom du ynskjer å delta digitalt, er det bindande påmelding til post@hifo.no innan onsdag 6. september. 

Tid: Laurdag 09. september 2023 klokka 16.15-17.30.

Stad: Auditorium Storen, Høgskulebygget, HVL campus Sogndal, samt Zoom.

Meir informasjon om digital deltaking vert sendt ut til dei påmeldte.


Innkalling til årsmøte i HIFO 2023

Sak 2 Årsmelding HIFO 2022-2023

Sak 4-a Rekneskap og balanse 2022

Sak 4-b Revisorrapport 2022

Sak 5 Budsjett 2024

Sak 6 Arbeidsplan for styret 2023-2024

Sak 7 Valgkomiteens innstilling til HIFO-styre 2023-2024

Sak 8 Styrets innstilling til valgkomite 2023-2024

Årsmøteprotokoll 2023