Den nordiske historikerkomiteen

Den nordiske historikerkomiteen ble konstituert i oktober 2013 på Sommarøy utenfor Tromsø, som et resultat av HIFOs initiativ for et tettere nordisk samarbeid i sammenheng med Det 27. nordiske historikermøte ved Universitetet i Tromsø i 2011. Komiteens mål er å skape fastere strukturer, både for arrangeringen av de nordiske historikermøtene, for koordinering av nordisk aktivitet innenfor rammene av CISH og for andre spørsmål av felles interesse for de nordiske historikerorganisasjonene. Komiteen har tatt initiativ til felles nordisk organisering innenfor CISH i form av Nordic History Studies, som er nå en fullverdig underkomite i CISH.

Den nordiske historikerkomiteen består av representanter og vararepresentanter fra alle de nordiske søsterorganisasjonene (inkludert både den finskspråklige og svenskspråklige historikerorganisasjonen i Finland). I komiteen er også fellesorganet Scandinavian Journal of History representert (ved hovedredaktør), samt vertsinstitusjonen for det kommende nordiske historikermøtet (ved leder av den lokale organisasjonskomiteen). Centre for Nordic Studies (CENS) ved Universitetet i Helsinki har tatt på seg sekretariatsansvar for komiteen.

Norske representanter i komiteen har vært Ruth Hemstad (hovedrepresentant) og Erik Opsahl (vara).

Den nordiske historikerkomiteen har innstiftet en nordisk historiebokpris. Prisen planlegges utdelt hvert tredje-fjerde år i forbindelse med de nordiske historikermøtene, og formålet er å bidra til interesse rundt nordisk historie.

Les mer om komiteen her:

https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/centre-for-nordic-studies/nordic-history-studies-nhs

Våre nordiske søsterorganisasjoner:

Danmark: http://www.historisktidsskrift.dk/omht.htm

Sverige: http://www.historisktidskrift.se/foreningen.htm

Finland: http://www.historiskaforeningen.fi/ og http://www.histseura.fi/english.html

Island: http://www.sagnfraedingafelag.net/