HIFOs historieundervisningspris

HIFOs historieundervisningspris 

HIFOs historieundervisningspris vert delt ut for første gong i 2023. Den er innført for å skape auka merksemd om historieundervisning innafor historikarfellesskapet, og for å gjere historielærarar meir oppmerksame på HIFO. Prisen vert tildelt ein person, eller ei gruppe av personar, som har utmerka seg ved å gjennomføra eit godt og nyskapande undervisningsopplegg i historie retta mot ungdom. Prisen er ikkje avgrensa til undervisning i skulen, men mellom anna også undervisning på museum og andre arenaer. 

Prisvinnar 2023

Den første utdelingen av prisen gikk til Olav S. Myklebust, Ragnar Didrik Osdal og Gunnar Sigve Aurdal ved Volda vidaregåande skule for et tverrfaglig opplegg mellom fagene historie og biologi hvor elevene på VG3 inviteres til å ta DNA-prøve og analysere eget DNA som utgangspunkt for undervisning om migrasjon, mangfold, kultur og identitet.

«Gjennom sin tverrfaglighet og sin nytenkende bruk av teknologi kan opplegget bidra til å engasjere elevene i en tematikk som ellers kan bli oppfattet som tørt og teoretisk (folkevandringer og migrasjoner). Videre bidrar opplegget til å trekke linjer mellom både elevenes nære historie og menneskets fjerne historie. Det bidrar til at elevene må tenke igjennom begreper som kultur, opphav, identitet og mangfold. Hva er det som konstituerer elevenes egen kulturelle tilknytning og hva er det som gjør at mennesker har konstruert etniske og kulturelle fellesskap og grenser mot «de andre». Opplegget kan således også brukes i arbeidet mot rasisme, «oss vs. dem»-tenkning og i hvordan historie, vitenskap og andre fag kan brukes og misbrukes i ulike sammenhenger

Les juryens begrunnelse.

Retningslinjer for å nominera

Den eller dei som vert nominert treng ikkje vere medlem av HIFO, og ein kan nominera seg sjølv eller andre. Nominasjonsskjema med undervisningsopplegg som vedlegg skal sendast til post@hifo.no innan nominasjonsfristen.

Nominasjonsfristen er 1. mars 2023

Statutter for HIFOs historieundervisningspris

  1. HIFOs historieundervisningspris deles normalt ut hvert år av Den norske historiske forening (HIFO).
  2. Prisen deles ut til en person eller en gruppe personer som har utmerket seg ved å gjennomføre et særlig godt og nyskapende undervisningsopplegg i historie rettet mot ungdom
  3. Prisen består av heder og et diplom.
  4. Kandidater til prisen vurderes av en jury med tre medlemmer oppnevnt for 3 år av gangen. 
  5. Undervisningsopplegg og nominasjonsskjema med en begrunnelse for hvorfor opplegget oppfyller kriteriene til prisen sendes inn til HIFO-sekretariatet innen 1. mars hvert år. Nominasjonsskjema legges ut på HIFOs nettside. Det er anledning til å sende inn opplegg man har laget selv. 
  6. Innen 6 uker før Norske historiedager hvert år skal juryen gi skriftlig melding til foreningen om sin beslutning. 
  7. Juryen skal samtidig begrunne sitt valg av prisvinner skriftlig i en form som egner seg for offentliggjøring i pressemelding eller lignende. Juryens avgjørelse er endelig og kan ikke påklages.
  8. Når juryen har truffet sin beslutning, skal den utvalgte prismottager snarest mulig få melding om dette fra HIFO, med spørsmål om han/hun/de vil ta imot prisen. Om vedkommende takker nei, skal foreningen gi juryen anledning til å tildele prisen til en annen, om den mener at det finnes andre verdige kandidater det aktuelle året.
  9. Prisutdelingen bør normalt finne sted under HIFOs årlige konferanse, Norske historiedager. Den kan også annonseres og deles ut på HIFOs årlige lærerkurs. I samråd med styret kan juryen beslutte at utdelingen skal foregå ved annen anledning.
  10. Skole-HIFOs representanter i styret har ansvar for å følge opp prisen og holde kontakten med juryen i samråd med HIFOs sekretariat.