Fra HTs arkiver – HIFO150

«Medens det endnu er tid» av Knut Mykland.

I jubileumsåret vil historikere fra hele landet hver måned presentere artikler fra Historisk tidsskrifts tidligere årganger. I mars er det HIFO i Bergen som står for utvalget:

Det er vanskelig å velge ut én fagartikkel fra HT – og sjøgangen har gått høyt i Bergen mellom ulike alternativer. Noen av forslagene har vært Ottar Dahls  og Ida Bloms  giftige og vittige meningsbrytning om kvinne- og kjønnshistorie fra 1985 og Halfdan Kohts klassiske «Kampen om magten i Norge i Sagatiden»(1920). Ludvig Daaes elegante historisk-biografiske portrett av «Biskop Karl II af Hamar» (1905) fortjener stadig å bli lest, mens Kari Melbys «Norsk kvinnehistorie 1975-1995: kjønnets endrede vitenskapelige status» (1996), peker fremover. Åslaug Ommundsens «To kongar, to dronningar og eit nonnekloster i Bergen» (2016) slår ut Game of Thrones som solid fredagsunderholdning når det skulle være, og Sverre Bagges «Borgerkrig og Statsutvikling i Norge i middelalderen» (1986) er også en sterk kandidat.

Imidlertid er det Knut Myklands «Medens det endnu er tid» fra HT nr. 1, 1961 som stikker av med seieren. Vi vil anbefale den både fordi det er en drivende spennende artikkel om det dramatiske omveltningsåret som unge og gamle studenter liker å lese, og fordi den uanstrengt turnerer et omfattende og grundig arkiv- og kildearbeid på en poengtert måte. Mykland undersøker nærmere det dulgte samarbeidet mellom Christian Fredrik og Frederik VI. tidlig på året 1814. Var den danske kongen pådriver for nordmennenes motstand mot Kiel-freden? Myklands rike kildegjengivelse gjør at han drøfter både den direkte korrespondansen mellom danskekongen og den norske regenten, han følger Kiel-forhandlingene og gjengir de norske ledernes reaksjoner på dansk politikk – og omfanget av dansk kornoverfart i vintermørket i januar og februar 1814. Så konkluderer han med at den stille støtte til det frie Norge fra Tvillingrikenes siste felles konge også røpes av en kryptisk forsnakkelse i ordren som tillot fornyet utførsel av korn til Norge i januar 1814, «medens det endnu er tid.» Slik kan Mykland på overbevisende måte bilegge et gammelt stridsspørsmål i dansk og norsk historieskriving.

Knut Mykland (1920-2005) var spesialist på dansketiden og 1814, og en av de to første professorene i historie ved Universitetet i Bergen. Les mer om Mykland på Store Norske Leksikon.

 

Historisk tidsskrifts årganger fra 1871 til 2000 er nå fritt tilgjengelig på Nasjonalbibliotekets sider, og fra 2018 på Idunn.

Se også 100 års historisk forskning, med utvalgte HT-artikler (1969).

Utvalget av månedens historiske HT-artikkel skjer i regi av lokallagene og styret.