Agderseminaret 2022

Agderseminaret 2022 arrangeres 24. og 25. november på ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter. Seminaret har fått temaet «Vi» og «de andre» – Fiendebilder og utenforskap på Agder, ca. 1850 til i dag.

Agderseminaret arrangeres av Forskernettverk Agder, som ble etablert i 2006 som et tiltak for å fremme forskning om og formidling av Agders historie. Nettverket omfatter de største av landsdelens institusjoner med faghistorikere i staben, samt Historisk forening Agder (HIFO-Agder). Rådet består av representanter for Universitetet i Agder, Vest-Agder-museet, Statsarkivet i Kristiansand og Aust-Agder museum og arkiv, ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter og Næs Jernverksmuseum.

Sted: ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter
Adresse: Vesterveien 4, 4616 Kristiansand

Ordinær pris for deltakelse på seminaret er kr 200,- per dag. Lunsj er inkludert. For studenter er seminaret gratis.

For påmelding, program og øvrig informasjon, gå her: https://arkivet.no/aktuelt/agderseminaret-2022.