Lokalhistorisk mastergradsstipend

Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) ved Nasjonalbiblioteket minner om sin studentstipendordning for lokalhistorisk forskning, med søknadsfrist 22. november 2022.

Stipendet er på 15 000 kroner, og tildeles mastergradsstudenter som skriver om lokalhistorisk relevante emner innenfor historie eller tilgrensende fag. Stipendkomiteen legger vekt på at mastergradsarbeidet må ha nyskapende kvalitet ved tildeling.

Etter avsluttet eksamen er stipendiaten forpliktet til å oversende sin oppgave til NLI, samt skrive en artikkel med utgangspunkt i oppgaven som kan vurderes for publisering i et egnet vitenskapelig tidsskrift.

Nærmere opplysninger om stipendet og søknadskriteriene finner dere her: https://www.nb.no/forskning/lokalhistorie/mastergradsstipend/