Agderseminaret 4.-5. november 2021: Arbeid, arbeidere og arbeiderbevegelse på Agder 1500-2021

Forskernettverk Agder har gleden av å invitere til

AGDERSEMINARET 2021

torsdag 4. og fredag 5. november

Tittelen på årets seminar er

ARBEID, ARBEIDERE og ARBEIDERBEVEGELSE I AGDER 1500–2021

Agder – det egentlige Sørlandet – forbindes i dag først og fremst med sol og sommervarme, ferie og fritid. Men Agder var også et viktig arbeiderfylke, og Agderseminaret 2021 har som målsetting å synliggjøre dette: Å hente fram fra glemselen arbeid, arbeiderne og arbeiderbevegelsen i Agder.

Seminaret finner sted på KUBEN museum og arkiv, Parkveien 16., Arendal –  4. og 5. november 2021.

Oppdatert informasjon og program for seminaret finner du her.

Påmeldingsskjema finner du her.

Forskernettverk Agder ble etablert i 2006 som et tiltak for å fremme forskning om og formidling av Agders historie. Nettverket omfatter samtlige av landsdelens institusjoner med faghistorikere i staben, samt Historisk forening Agder.

Hjertelig velkommen!

Rådet for Forskernettverk Agder

https://www.kubenarendal.no/agderseminaret