Manuslokking: Tidsskriftet Arbeiderhistorie

Redaksjonen i Arbeiderhistorie etterlyser vitenskapelige artikler til tidsskriftets neste utgave som vil komme i mars 2024. Alle bidrag om emner med forbindelse til norsk eller internasjonal arbeiderhistorie er velkomne. Vi ønsker også bokmeldinger om relevante norske og internasjonale utgivelser.

Med bakgrunn i den seneste debatten om hvor arbeiderhistorien er på vei, tar redaksjonen gjerne imot tekster som kan være grensesprengende i forhold til tidligere allmenne oppfatninger om hva «arbeidere» og «arbeiderbevegelse» innebærer. Det kan være analyser av nye sosiale grupper og tema som for eksempel inkludering og identitetspolitikk. Vi oppfordrer også til tekster som tar for seg ideologisk utvikling – gjerne sett i lys av de siste 40 årene med nyliberalistisk politikk og samtidens politiske spørsmål rundt klima, ulikhet, krig og internasjonal solidaritet. Videre oppfordrer vi til historiografiske arbeider og studier med regionale og transnasjonale perspektiver. 

Kun tekster på skandinaviske språk blir akseptert.

Forslag til artikler sendes til redaksjonen på post@arbark.no innen 12. februar 2023. Redaksjonen vil gå gjennom forslagene og gi tilbakemelding til forfatterne. Vi planlegger et eget forfatterseminar våren 2023. 

Arbeiderhistorie utgis av Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek og er godkjent vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1. Alle vitenskapelige artikler går igjennom en anonym, ekstern fagfellevurdering, i tillegg til en intern redaksjonell vurdering. Artiklene blir publisert både i bokform og som en fritt tilgjengelig elektronisk publikasjon på Universitetsforlagets tidsskriftportal Idunn. Arbeiderhistorie krever ingen forfatterbetaling for Open Access-publisering.