Manuslokking: Arbeiderhistorie 2021

Redaksjonen i Arbeiderhistorie etterlyser vitenskapelige artikler til årboka Arbeiderhistorie som vil komme ut i mars 2021. Forslag til artikler må sendes til redaksjonen innen 16. februar 2020.