Norske historiedager 2022

Wilhelm F. K. Christie, initiativtager bak Bergens Museum og Norges første historiske fagtidsskrift, Urda. Fra Wikimedia Commons (lisens).

Program og praktisk informasjon

På denne siden finner du informasjon om program, lokaler, overnatting og arrangør.

Konferansen vil finne sted fra 24. til 26. juni 2022.

For spørsmål: Send epost med eventuelle spørsmål til norskehistoriedager@hifo.no.

Program

Last ned program og sesjonsoversikt her:

Konferansen starter med innsjekk og kaffe på Studentsenteret fredag 24. juni klokken 11.00. Åpningssesjon finner sted i auditoriet Egget på Studentsenteret fra klokken 12.00.

Fredag kveld, 24. juni, vil det arrangeres kommunal mottakelse i Håkonshallen. Denne er finansiert av Bergen kommune, og vil ikke medføre ekstrakostnad for deltakere. Påmelding til den kommunale mottakelsen skjer gjennom konferansens påmeldingsskjema. Se fanen «påmelding».

Lørdag kveld, 25. juni, vil det arrangeres festmiddag i Grand Selskapslokaler. Påmelding til denne skjer også gjennom konferansens påmeldingsskjema.

Søndag 26. juni vil det arrangeres ekskursjoner i regi av ulike aktører. Disse finner sted på formiddagen, og vil være siste post på programmet for Norske historiedager 2022. Mer informasjon om dette vil bli publisert på denne siden.

Nærmere beskrivelser av innmeldte sesjoner vil bli publisert på denne siden.

Lokaler

Norske historiedager 2022 vil i hovedsak foregå på Studentsenteret i Bergen. Både fellessesjoner og parallellsesjoner vil finne sted her. Ellers arrangeres kommunal mottakelse i Håkonshallen fredag kveld, 24. juni, og festmiddag i Grand Selskapslokaler lørdag kveld, 25. juni.

Konferansen vil dermed finne sted på følgende adresser:

  • Studentsenteret: Parkveien 1, 5007 Bergen.
  • Håkonshallen: Bergenhus 10, 5003 Bergen.
  • Grand Selskapslokaler: Nedre Ole Bulls plass 1, 5012 Bergen.

På kartet vises Studentsenterets plassering i byen:

Overnatting

Hotellovernatting er ikke inkludert i påmeldingen, og deltakere vil selv måtte bestille overnatting.

Det finnes en rekke hotell i Bergen sentrum. Det er gjort avtale om rabatterte priser på hotellene Grand Hotel Terminus og Zander K Hotel.

Informasjon om rabattkode vil distribueres gjennom bekreftelsen for påmelding, som sendes på epost etter registrering av påmeldingsskjema.

Informasjon om arrangør

To komiteer arbeider med organiseringen av Norske historiedager 2022. Arbeidet fordeles mellom en fagkomité og en arrangementsskomité.

Fagkomiteen består av følgende medlemmer: Marte Nesse Lægreid, Peter Hatlebakk, Camilla Brautaset, Yngve Flo, Anna Elisa Tryti, Morten Hammerborg og studentrepresentant Robin Grimstad.

Arrangementskomiteen består av følgende medlemmer: Marte Nesse Lægreid, Peter Hatlebakk, Peder Fuglevik, Trond Espen T. Bjoland og Joanna Spyra.