Norske historiedager 2022

Wilhelm F. K. Christie, initiativtager bak Bergens Museum og Norges første historiske fagtidsskrift, Urda. Fra Wikimedia Commons (lisens).

Påmelding

Påmelding til Norske historiedager 2022 er nå stengt. Vi takker for alle påmeldinger!

Etter 10. juni 2022 regnes påmelding som bindende. 10. juni utgjør dermed fristen for eventuelle avmeldinger.

For spørsmål: Send epost med eventuelle spørsmål til norskehistoriedager@hifo.no.

Pris:

  • Student (uten middag): 400 kroner.
  • Student (med middag): 700 kroner.

  • Deltakelse med HIFO-medlemskap (uten middag): 1250 kroner.
  • Deltakelse med HIFO-medlemskap (med middag): 1500 kroner.

  • Deltakelse uten HIFO-medlemskap (uten middag): 1500 kroner.
  • Deltakelse uten HIFO-medlemskap (med middag): 1800 kroner.