Norske historiedager 2022

Påmelding Vi ønsker å motta påmelding både av hele sesjoner og frie presentasjoner. Begge formene for påmelding skjer ved innsending av ett samlet dokument til følgende epostadresse: callforpapers@hifo.no. Presentasjoner kan holdes på et skandinavisk språk eller på engelsk. Frist for påmelding av sesjoner eller frie presentasjoner: 1. mars 2022. Informasjon om øvrig påmelding vil bli… Fortsett å lese Norske historiedager 2022

Norske historiedager 2022

Hovedtema: Fragmenter og fragmentering De siste årene har ulike endringsmønstre i samfunnet fått stor oppmerksomhet. Vi lever i en tid med klimaendringer, massemigrasjon, fornyet stormaktsrivalisering, nasjonalisme, falske nyheter og nye medier, identitetspolitikk og politisk endring. Samtidig er historiefaget internasjonalt i endring. I historiefaget faller big data, den globale historieskrivingen, en materiell filologisk vending og multiperspektivet… Fortsett å lese Norske historiedager 2022