Sverre Steen-prisen

Sverre Steen-prisen tildeles for fremragende formidling av historie på høyt faglig nivå det foregående året, eller en persons samlede formidling, og er den mest prestisjetunge historikerprisen i Norge.

Prisvinner 2020

Sverre Steen-pris for 2020 ble utdelt under et digitalt prisutdelingsarrangement fredag 5. juni og gikk til Erling Sandmo. Dette fordi han har gjennom en årrekke markert seg som en førsteklasses representant for faget i offentligheten, og det ved å kombinere en høy teoretisk og metodisk refleksjon med en
levende og inspirerende formidlingskunst, både i skriftlig og muntlig form.

«Juryen berømmer særlig at han i 2019 har utført et enestående arbeid med å løfte fram et felt innen faget som har vært relativt lite belyst i norsk sammenheng, nemlig historiske kart. Brått og tragisk gikk Sandmo bort 21. februar 2020, 56 år gammel og midt i historikergjerningen. Han hadde forlatt stillingen som professor ved Universitetet i Oslo, for på permanent basis å lede Nasjonalbibliotekets nyåpnede kartsenter. Bortgangen rokker ikke ved bragden. Juryen har valgt å dele ut prisen posthumt, for første gang i utmerkelsens historie.»

Les juryens begrunnelse.

 

Statutter

1. Sverre Steen-prisen for fremragende formidling av historie deles normalt ut hver vår av Den norske historiske forening (HIFO).

2. Prisen deles ut til en person eller gruppe av personer – profesjonelle historikere eller andre – som i løpet av foregående år har utmerket seg ved ypperlig formidling av historie på høyt faglig nivå. Prisen kan også tildeles for en persons samlede formidlingsvirksomhet.

3. Prisen kan tildeles for formidlingsinnsats både gjennom tradisjonelle skriftmedier og andre medier.

4. Prisen består av heder og et diplom.

5. Kandidater til prisen vurderes av en jury med tre medlemmer oppnevnt for ett år av gangen.

6. Det er anledning for kandidater til å melde seg selv eller for utenforstående til å foreslå kandidater til prisen ved å henvende seg til HIFO, men juryen skal selv aktivt arbeide for å skaffe seg oversikt over aktuelle mottagere og velger selv hvem som skal vurderes.

7. Innen 20. mai hvert år skal juryen gi skriftlig melding til foreningen om sin beslutning.

8. Juryen skal samtidig begrunne sitt valg av prisvinner skriftlig i en form som egner seg for offentliggjøring i pressemelding eller lignende. Juryens avgjørelse er endelig og kan ikke påklages.

9. Når juryen har truffet sin beslutning, skal den utvalgte prismottager snarest mulig få melding om dette fra HIFO, med spørsmål om han/hun/de vil ta imot prisen. Om vedkommende takker nei, skal foreningen gi juryen anledning til å tildele prisen til en annen, om den mener at det finnes andre verdige kandidater det aktuelle året.

10. Prisutdelingen skal normalt finne sted under HIFOs årlige konferanse, Norske historiedager. I samråd med styret kan juryen beslutte at utdelingen skal foregå ved annen anledning.

(Statuttene er godkjent av HIFOs styre 6. april 1995, revidert av HIFOs styre 23. januar 2010)

Tidligere vinnere

2019: Tore Skeie

Les juryens begrunnelse.

2018: Ragnhild Hutchison

Les juryens begrunnelse.

2017: Einar Niemi

Les juryens begrunnelse.

2016: May-Brith Ohman Nielsen

Les juryens begrunnelse

2015: Einhart Lorenz og Håkon Harket

Les juryens begrunnelse

2014: Norsk Teknisk Museum og NRK P2s programserie “Museum”

Les juryens begrunnelse

2013: Hilde Henriksen Waage

Les juryens begrunnelse

2012: Bjørn Bandlien

Les juryens begrunnelse

2011: Gudleiv Forr

Les juryens begrunnelse

2010: Olav Njølstad

Les juryens begrunnelse

2009: Guri Hjeltnes

Les juryens begrunnelse

2008: Knut Helle

Les juryens begrunnelse

2007: Hans Fredrik Dahl

Les juryens begrunnelse

2006: Elisabeth Aasen

Les juryens begrunnelse

2005: Francis Sejersted

Les juryens begrunnelse

2004: Knut Kjeldstadli

Les juryens begrunnelse

2003: Knut Mykland

2002: Dag Skogheim

Les juryens begrunnelse

2001: Karsten Alnæs

Les juryens begrunnelse

2000: Ida Blom og Sølvi Sogner

1999: Magasinet Historie

1998: Finn Erhard Johannesen og Lars Thue

Les juryens begrunnelse

1997: Øystein Rian

1995: Kåre Tønnesson og Ole Kristian Grimnes

Les juryens begrunnelse