Årsmøte 2022

HIFOs årsmøte 2022 blir avholdt lørdag 25. juni under Norske historiedager i Bergen.

Tid: lørdag 25. juni 2022 klokken 17.00-18.00.

Sted: Auditorium Egget på Studentsenteret i Bergen.


Innkalling til årsmøte i HIFO 2022

Sak 2 Årsmelding HIFO 2021-2022

Sak 4a Regnskap og balanse 2021

Sak 4b Revisorrapport 2021

Sak 5 Budsjett 2023

Sak 6 Arbeidsplan for styret 2022-2023

Sak 7 Strategi overfor Arkivverket

Sak 8 Innstilling til HIFO-styre 2022-2023

Sak 9 Styrets innstilling til valgkomite 2022-23

Årsmøteprotokoll 2022