Norske historiedager 2022

Wilhelm F. K. Christie, initiativtager bak Bergens Museum og Norges første historiske fagtidsskrift, Urda. Fra Wikimedia Commons (lisens).

Call for papers

Påmelding av sesjoner og frie foredrag er nå stengt.

Konferansens fagkomité har gjennomgått alle innmeldte bidrag, og tilbakemelding er sendt på epost til alle som har meldt inn sesjon eller fri presentasjon. Enkelte kan oppleve at eposten havner i spam/junk-mappe, og det er derfor viktig også å sjekke denne.

Takk for alle innmeldte bidrag!

Call for posters

Påmelding av poster er nå stengt.

Postere vil stilles ut i konferanseområdet, og konferansens deltakere vil informeres om utstillingen.

Det arrangeres også en egen postersesjon. Her vil innmeldere av postere få presentere sine postere. Disse presentasjonene kan ha en varighet på ca. 10 minutter. Postersesjonen finner sted fredag 24. juni fra klokken 17.00.

Det er ingen formelle krav til posterens størrelse, men den bør ikke være større enn format A0 (120 x 84 cm).

Følgende elementer bør inkluderes i innmeldte postere:

  • Tittel.
  • Posterens forfatter(e).
  • Eventuelle referanser til prosjekt knyttet til posteren.
  • Bruk gjerne tabeller, grafer eller bilder.

For spørsmål: Send epost med eventuelle spørsmål til norskehistoriedager@hifo.no.