Norske historiedager 2022

Wilhelm F. K. Christie, initiativtager bak Bergens Museum og Norges første historiske fagtidsskrift, Urda. Fra Wikimedia Commons (lisens).

Call for posters

Vi ønsker å motta påmelding av postere til konferansen. Disse vil stilles ut i konferanseområdet, og konferansens deltakere vil informeres om utstillingen.

Det er ingen formelle krav til posterens størrelse, men den bør ikke være større enn format A0 (120 x 84 cm).

Følgende elementer bør inkluderes i innmeldte postere:

  • Tittel.
  • Posterens forfatter(e).
  • Eventuelle referanser til prosjekt knyttet til posteren.
  • Bruk gjerne tabeller, grafer eller bilder.

Vi ønsker også å organisere en sesjon for presentasjon av innmeldte postere. Kryss derfor av i vedlagte skjema om du også ønsker å presentere din poster på denne sesjonen.

Bruk dette skjemaet for å melde inn poster: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=12234417

Frist for innmelding av poster: 1. juni.

For spørsmål: Send epost med eventuelle spørsmål til norskehistoriedager@hifo.no.

Call for papers

Påmelding av sesjoner og frie foredrag er nå stengt.

Konferansens fagkomité har gjennomgått alle innmeldte bidrag, og tilbakemelding er sendt på epost til alle som har meldt inn sesjon eller fri presentasjon. Enkelte kan oppleve at eposten havner i spam/junk-mappe, og det er derfor viktig også å sjekke denne.

Takk for alle innmeldte bidrag!