Stillingsutlysning: Fire doktorgradsstipendiater ved UiO

IAKH ved Universitetet i Oslo lyser ut fire doktorgradsstipendiater tilknyttet forskjellige forskergrupper ved instituttet: Materialities Critical Historiography Demokrati, frihet og grenser Norsk og internasjonal samtidshistorie Samtlige stillinger har søknadsfrist 28. februar. For mer informasjon og søke på stillingene, besøk: Materialities: https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/215702/doctoral-research-fellowship-sko-1017-in-archaeology-at-the-department-of-archaeology-conservation-and-history Critical Historiography: https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/215694/doctoral-research-fellowship-sko-1017-at-the-department-of-archaeology-conservation-and-history Demokrati, frihet og grenser: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215651/doktorgradsstipendiat-tilknyttet-forskergruppa-demokrati-frihet-og-grenser Norsk og internasjonal samtidshistorie: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215663/doktorgradsstipendiat-tilknyttet-forskergruppa-norsk-og-internasjonal-samtidshistorie

Norske historiedager 2022

Påmelding Vi ønsker å motta påmelding både av hele sesjoner og frie presentasjoner. Begge formene for påmelding skjer ved innsending av ett samlet dokument til følgende epostadresse: callforpapers@hifo.no. Presentasjoner kan holdes på et skandinavisk språk eller på engelsk. Frist for påmelding av sesjoner eller frie presentasjoner: 1. mars 2022. Informasjon om øvrig påmelding vil bli… Fortsett å lese Norske historiedager 2022

Norske historiedager 2022

Hovedtema: Fragmenter og fragmentering De siste årene har ulike endringsmønstre i samfunnet fått stor oppmerksomhet. Vi lever i en tid med klimaendringer, massemigrasjon, fornyet stormaktsrivalisering, nasjonalisme, falske nyheter og nye medier, identitetspolitikk og politisk endring. Samtidig er historiefaget internasjonalt i endring. I historiefaget faller big data, den globale historieskrivingen, en materiell filologisk vending og multiperspektivet… Fortsett å lese Norske historiedager 2022

Arbeid med ny arkivlov

I oktober sendte Kulturdepartementet forslag til ny arkivlov på høring. Denne skal erstatte gjeldende arkivlov fra 1992. Departementets høringsnotat med lovutkast bygger på NOU 2019:9 Frå kalveskinn til datasjø. Denne utredningen var på høring i 2019, og HIFO var blant de rundt 180 instansene som leverte høringssvar. HIFO-styret vil også i denne runden sørge for… Fortsett å lese Arbeid med ny arkivlov

Oslohistorieseminaret 2021: DET OKKUPERTE OSLO

I 2020 var det 80 år siden Norge ble okkupert under andre verdenskrig. Hvordan levde oslobeboere livene sine og hvilke spor fra Oslo i krigstid finnes i dag? Lørdag 6. november inviterer Oslo Byarkiv, Byantikvaren i Oslo og Bymuseet til åpent historieseminar med temaet Oslo i krigstid. Stedet er Oslo Handelsgymnasium som sto ferdig i… Fortsett å lese Oslohistorieseminaret 2021: DET OKKUPERTE OSLO

HIFOs reisestipend 2022

HIFOs reisestipend for 2022 er nå åpen for søknader. Fristen for å søke er 15. november 2021. For retningslinjer og informasjon om søknadsprosessen, se https://hifo.no/hifos-reisestipend/.

Call for papers: 30th Congress of Nordic Historians in Gothenburg, 8–11 August 2022

On 8–11 August 2022 the 30th Congress of Nordic Historians will be held in Gothenburg, Sweden. The main theme is ‘Global and local’ and the keynote speakers are Professor Maya Jasanoff, Harvard University (USA) and Professor Poul Holm, Trinity College Dublin (Ireland). We are now inviting proposals for individual papers, thematic sessions and roundtable discussions… Fortsett å lese Call for papers: 30th Congress of Nordic Historians in Gothenburg, 8–11 August 2022