Lokalhistorisk mastergradsstipend

Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) ved Nasjonalbiblioteket minner om sin studentstipendordning for lokalhistorisk forskning, med søknadsfrist 22. november 2022. Stipendet er på 15 000 kroner, og tildeles mastergradsstudenter som skriver om lokalhistorisk relevante emner innenfor historie eller tilgrensende fag. Stipendkomiteen legger vekt på at mastergradsarbeidet må ha nyskapende kvalitet ved tildeling. Etter avsluttet eksamen er stipendiaten… Fortsett å lese Lokalhistorisk mastergradsstipend

Agderseminaret 2022

Agderseminaret 2022 arrangeres 24. og 25. november på ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter. Seminaret har fått temaet «Vi» og «de andre» – Fiendebilder og utenforskap på Agder, ca. 1850 til i dag. Agderseminaret arrangeres av Forskernettverk Agder, som ble etablert i 2006 som et tiltak for å fremme forskning om og formidling av Agders historie. Nettverket… Fortsett å lese Agderseminaret 2022

Call for Abstracts: ”The European Union pro and con campaigns in 1990s Nordic countries: Experiences and the politics of emotions”

This special issue is dedicated to the comparison of the Nordic experiences of European integration in the early 1990s. We are particularly interested in exploring the experiences and the politics of emotions in the EU referenda campaigns and the public discussions, and debates on European and local identities in the Nordic countries.
The deadline of the call for abstracts is 15 December 2022.