Manuslokking Arbeiderhistorie 2025 

Redaksjonen i Arbeiderhistorie inviterer forfattere til å sende inn vitenskapelige artikler til tidsskriftets neste utgave som vil komme i mars 2025. Alle bidrag om emner med forbindelse til norsk eller internasjonal arbeiderhistorie er velkomne.

Mastergradsstipend i sjøfartshistorie

Utlysning av Bergens Sjøfartsmuseum ved Museum Vest og Norsk Sjøfartshistorisk Forskningsfond (NSF) sitt årlige mastergradsstipend på kr. 60.000. Søknadsfrist 1. oktober.