Fra HTs arkiver

Utvalgte historiske artikler i jubileumsåret 2019

Den norske historiske forenings primære oppgave ved etableringen i 1869 var å utgi et historiefaglig tidsskrift. Historisk tidsskrift utkom med sitt første bind i 1871 (det første heftet kom i juni 1870), og har siden vært en viktig kanal for historieoffentligheten i Norge. Siden 2018 har HT vært Open Access, tilgjengelig for alle, i og utenfor Norge, på Idunn. Fra 2020 blir HT kun utgitt digitalt, den trykte utgaven er nå historie.

HTs historiske utgivelser (med unntak av årene 2001–2017) er tilgjengelig digitalt, via Nasjonalbibliotekets digitalisering. I jubileumsåret 2019 har HIFOs lokallag rundt i hele landet blitt utfordret av HIFO-styret til å velge ut sin favorittartikkel fra HTs arkiv, og begrunne sitt valg. Ved forrige jubileum, i 1969, ble utvalgte artikler fra HT utgitt som en egen artikkelsamling, med en innledning av Ottar Dahl (Hundre års historisk forskning, Universitetsforlaget 1970). Denne gang er formatet digitalt, i form av månedlig utvalgte historiske HT-artikler, lagt ut på HIFOs hjemmeside og spredt via sosiale medier gjennom jubileumsåret. Korte begrunnelser, skrevet av historikere fra hele landet i regi av lokallagene eller HIFO-styret, peker inn til utvalgte artikler i det som nå er HTs digitale arkiv.

Resultatet er blitt et variert utvalg smakebiter fra store deler av tidsskriftets historie, av artikler skrevet av kvinner og menn, flere av dem fortsatt aktive innen historieforskningen. Det er artikler om politisk, økonomisk og sosial historie, kjønnshistorie, barndomshistorie, historiebruk, migrasjonshistorie, rettshistorie og historiografi, med emner hentet fra middelalder via tidlig nytid til moderne historie og samtidshistorie.

Det første valget, for januar 2019, er gjort av HIFOs daværende leder, Marthe Hommerstad. Hun valgte seg Michael Birkelands bidrag «V.C. Sibberns dagbog paa Eidsvold» fra HTs første årgang i 1871. Det siste valget, for desember 2019, sto HTs nåværende redaktør, Frode Ulvund for. Han valgte seg Ida Bloms artikkel, «En nasjon – to kjønn. Norge fra 1880-årene til 1913», fra HT 4/1993.

I resten av året har 8 lokallag holdt stafetten i gang: I februar valgte Bjørg Seeland på vegne av HIFO Agder Sverre Steens «De frivillige sammenslutninger og det norske demokratiet», fra HTs årgang 1946–48. I mars valgte HIFO Bergen Knut Myklands «Medens det endnu er tid», fra HT 1/1961. I april valgte HIFO Østlandet Ola Teiges artikkel «Kassemangel og malversasjon – straffeforfølgelse av misligheter i det norske embetsverket under eneveldet», fra HT 2/2006. I mai valgte HIFO Nordvestlandet sin favoritt: Ellen Schrumpfs artikkel «Om helter og skurker og nasjonal identitet – Norske barns minner og fortellinger fra 2. verdenskrig», fra HT 4/2016 (begge artiklene er åpnet opp i anledning jubileumsutvalget). I juni valgte Nils Olav Østrem på vegne av HIFO Rogaland Ingrid Semmingsens «Nordisk utvandringsforskning», i HT 2/1977. Etter en pause over sommeren, ble stafettpinnen plukket opp i september av Pål Berg Svenungsen på vegne av HIFO Sogn og Fjordane, som valgte seg Halvdan Kohts «Kong Sigurd på Jorsal-ferd», i HTs 1924-årgang. I oktober fulgte HIFO Trøndelag opp, med valget av Edvard Bulls «Historisk vitenskap foran 1970-årene. Tale ved hundreårsjubileet for Den norske historiske forening, 9. januar 1970», i HT 3/1970. Lokallagsrunden ble avsluttet i november med HIFO Tromsøs valg av HTs temanummer om tingbøkene som historisk kilde, HT 2/1991, og spesielt Hilde Sandviks «’Kvinners rettslige handleevne’. Tingbøker som kilde til forholdet mellom kjønnene».

Med dette takker vi for alle verdifulle lesetips – fortsatt god HT-lesing!

Ruth Hemstad
HIFO-styret

 

Lenker til bidrag: