Manuslokking: NAHA-Norge-seminar

The 14th seminar of the Norwegian-American Historical Association in Norway, entitled Nordic Identity Formation in a Transnational Context will be held on June 17-20, 2020, at Norsk Utvandrermuseum, Stange ved Hamar, Norway. Proposals must be sent by January 1, 2020.

Leserinnlegg: Styrk historie i skolen!

Dette leserinnlegget stod på trykk i Fædrelandsvennen 01/11-2019 I en tid preget av bred, folkelig historieinteresse og omfattende politisk historiebruk…

Dagskonferanse: Var Norge fattig rundt 1900? Historien til en misforståelse

Det er en vanlig misoppfatning blant journalister, politikere og i opinionen at Norge var et fattig, tilbakeliggende, umoderne, uutviklet og lite demokratisk land rundt forrige århundreskifte, sammenlignet med andre europeiske land («Bare Albania var fattigere»). Det motsatte var tilfelle, selv om graden av rikdom og utvikling varierte fra sektor til sektor.
Konferansen er åpen, men krever påmelding innen 1. november 2019.

Seks foredrag mot samtidens historieløshet

Hvordan ble verden slik den ser ut i dag? I en foredragsserie på Nasjonalbiblioteket i høst trekker professor Terje Tvedt opp noen lange og sentrale linjer i verdenshistorien, og leder oss gjennom oldtidssivilisasjonene for 5000 år siden, via korstog og oppdagelser fram til den moderne verdens begynnelse og helt opp til vår egen tid.
Foredragene er gratis og åpne for alle.