Stillingsutlysning: Forfatter til Namdalens historie bind 3

Namdal Historielag søker etter forfatter til utgivelsen av bind 3 av Namdalens historie. Engasjementet vil være inntil 3 årsverk. Boka skal omfatte Namdalens historie fra 1837 og fram til vår tid. Vi tar sikte på å starte arbeidet i løpet av 2020 slik at boka kan være ferdig fra forfatter i løpet av 2023. Søknadsfrist 15. april 2020.

Statsarkivenes svanesang?

I en samfunnsøkonomisk analyse utført for Arkivverket foreslås det storstilt nedleggelse av lesesaler, samt overføring av regionale arkiv- og depotoppgaver…

Fra HTs arkiver – HIFO150

I jubileumsåret vil historikere fra hele landet hver måned presentere artikler fra Historisk tidsskrifts tidligere årganger. I desember har HT-redaktør Frode Ulvund valgt sin favoritt.

Fra HTs arkiver – HIFO150

I jubileumsåret vil historikere fra hele landet hver måned presentere artikler fra Historisk tidsskrifts tidligere årganger. I november har HIFO Tromsø valgt sin favoritt.

Leserinnlegg: Styrk historie i skolen!

Dette leserinnlegget stod på trykk i Fædrelandsvennen 01/11-2019 I en tid preget av bred, folkelig historieinteresse og omfattende politisk historiebruk…