Dagskonferanse: Var Norge fattig rundt 1900? Historien til en misforståelse

Det er en vanlig misoppfatning blant journalister, politikere og i opinionen at Norge var et fattig, tilbakeliggende, umoderne, uutviklet og lite demokratisk land rundt forrige århundreskifte, sammenlignet med andre europeiske land («Bare Albania var fattigere»). Det motsatte var tilfelle, selv om graden av rikdom og utvikling varierte fra sektor til sektor.
Konferansen er åpen, men krever påmelding innen 1. november 2019.

Seks foredrag mot samtidens historieløshet

Hvordan ble verden slik den ser ut i dag? I en foredragsserie på Nasjonalbiblioteket i høst trekker professor Terje Tvedt opp noen lange og sentrale linjer i verdenshistorien, og leder oss gjennom oldtidssivilisasjonene for 5000 år siden, via korstog og oppdagelser fram til den moderne verdens begynnelse og helt opp til vår egen tid.
Foredragene er gratis og åpne for alle.

Clio & Mars-seminaret på Forsvarsmuseet i Oslo

Militære utfordringer har endret seg over tid, og det samme har derfor valg av virkemidler, strategi og taktikk. Clio & Mars-seminaret 2019 vil se nærmere på disse forholdene, kombinert med aktørperspektivet.
Hvordan løste en konge på 1200-, 1500-, 1600- og 1700-tallet sine militære og politiske utfordringer?
Forsvarsmuseet i Oslo inviterer til Clio & Mars-seminar den 31. oktober-1. november, med påmeldingsfrist 23. oktober.

Stillingsutlysning som stipendiat ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

USN Handelshøyskolen har frå 1. januar 2020 ledig stilling som stipendiat innanfor tverrfaglege kulturstudiar. Stillinga er knytt til Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap, og stipendiaten skal arbeide med forsking på politisk kultur for å undersøke korleis og kvifor den endra seg i den perioden da det materielle grunnlaget for samfunnet vart avgjerande endra og det moderne industri-/tenestesamfunnet oppstod. Korleis vart den politiske kulturen påverka av industrialisering, endra kommunikasjonar, næringsutvikling og samfunnsmodernisering generelt?
Søknadsfrist er 1. november 2019.

Fra HTs arkiver – HIFO150

I jubileumsåret vil historikere fra hele landet hver måned presentere artikler fra Historisk tidsskrifts tidligere årganger. I september har Pål Berg Svenungsen på vegne av HIFO Sogn og Fjordane valgt sin favoritt.

Fra HTs arkiver – HIFO150

I jubileumsåret vil historikere fra hele landet hver måned presentere artikler fra Historisk tidsskrifts tidligere årganger. I juni har Nils Olav Østrem valgt sin favoritt, på vegne av HIFO Rogaland.

Leder: Historikeren 2/2019

Avtroppende leder Marthe Hommerstad kommenterer sin tid som styreleder i HIFO og hvilke utfordringer organisasjonen har stått og står ovenfor, i siste utgave av Historikeren.